Operational Excellence

Posted on Posted in Type B Strategie Kort

De operatie stuurt de integrale keten succesvol aan. Dit wordt mogelijk gemaakt door snelle, adequate en voorspelbare processen voor het faciliteren van advies, planning en uitvoering NPO, maar ook door de slimme ondersteuning met digitale tools en uitstekend opgeleide mensen. Wij gaan uit van huurdertevredenheid > 8,0 op basis van “Afspraak is afspraak”.