Over Ons

Aangenaam, wij zijn ROSA.

Wij zijn een jonge, deskundige en snelgroeiende organisatie die gevestigd is in Sittard, maar actief is in heel Nederland. Wij helpen uw organisatie bij het efficiënt en optimaal afhandelen van alle contacten met uw huurders. Ons doel? Tevredenheid van uw huurders, waarbij we uw belangen en die van eventuele ketenpartners niet uit het oog verliezen.

Onze missie

ROSA is NPO ketenregisseur op het gebied van huurdertevredenheid. Wij maken van niet planmatig onderhoud een duurzame tevredenheid. Ons doel is elke huurder een tevreden huurder. Wij doen er alles aan om het thuisgevoel overeind en betaalbaar te houden en schaarse vakmensen in één keer goed in te zetten.

 

ROSA: 24/7 samenwerken aan het thuisgevoel van uw huurders!

Onze aanpak

In de ideale wereld bestaan er geen storingen en volstaat planmatig onderhoud. Helaas is de dagelijkse praktijk anders. Met behulp van onze ROSA NPO Module kunnen uw medewerkers het niet-planmatige onderhoud (NPO) optimaal en efficiënt realiseren.

Na een gedegen onderzoek brengen wij het optimale NPO-proces voor uw organisatie in kaart. Op basis daarvan richten we samen met u de ROSA NPO Module in. Hierbij houden we rekening met de principes van First Time Right (FTR) en Straight Through Processing (STP).

Het streven is om in één gesprek tot een passende oplossing te komen (one call does it all). Naast tevredenheid bij uw huurders leidt dit tot kostenefficiëntie voor uw organisatie.

De ROSA NPO Module slaat alle informatie op in databestanden. Hierdoor ontstaat een kennisbank die bij elk huurdercontact wordt verrijkt. Deze kennisbank is uw eigendom. Analyse van de informatie in de kennisbank kan leiden tot verbetervoorstellen voor het NPO-proces. Door aan de slag te gaan met die voorstellen, kan het proces nog toekomstbestendiger, efficiënter en effectiever worden.

De ROSA NPO Module is geen vervanger van uw ERP-systeem, maar juist een aanvullende flexibele oplossing. Door beide systemen te koppelen, krijgen uw medewerkers de handvatten om maximale huurderstevredenheid te realiseren.

Wat maakt ons uniek?

ROSA gaat ver in het zicht richten op het thuisgevoel van uw huurder. Wij zorgen door de regievoering voor een KWH van minimaal een 8,0 en voor het verbinden van alle losse schakels in de keten.

Wij werken samen aan het thuisgevoel van uw huurders! Dat maakt ons uniek.

Een uniek recept

ROSA verbindt met verschillende digitale tools en automatische koppelingen de losse schakels in de keten.

 • ROSA NPO module
 • ROSA GEO navigator
 • Telefonie
 • KOVRA-status bericht koppeling
 • Directe agendaplanning binnen systeem van de actienemer
 • ROSA demarcatie en signaleringsmodule
  • Nieuwbouwgarantiemodule
  • Renovatiegarantiemodule
  • Projecten signaleringmodule (PO)
  • Gedetailleerde signaleringsmodule
  • VVE module
  • Zorgvastgoed module
  • ZAV module (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)
  • Stormschade module
 • Reparatiecheck
 • API koppelingen met primaire ERP systemen
 • ROSA App (Android/IOS)
 • Advies op basis van data-analyse

Waarde Proposities

De ROSA software applicatie is een kennisbank gedreven frontoffice tool waarbinnen wij door gebruik te maken van beslisboom technologie aansluiten bij de behoefte van onze partners. Wij leggen kennis van senior medewerkers vast waardoor deze kennis schaalbaar wordt en inzichtelijk is voor junior medewerkers.
De vier primaire behoeftes van onze partners hebben wij in beeld gebracht en hier is een doel middels een belofte aan gekoppeld welke vanuit ROSA verwacht mag worden, daarnaast maken wij inzichtelijk welk bewijs hiervoor geleverd is op basis van de proof of concept.Waardepropositie voor woningcorporatie
Waardepropositie voor woningcorporatie


Waardepropositie voor ketenpartner
Waardepropositie voor ketenpartner

ONZE MARKTSTRATEGIEËN

De dominante marktstrategie van ROSA is Customer Intimacy. Wij stellen de klant centraal en werken samen aan het thuisgevoel van de huurder en reageren adequaat op de dynamiek en veranderende behoefte in de keten. Randvoorwaarde is een marktconforme performance op Operational Excellence en Product Leadership. Deze strategische oriëntatie duiden wij met de term Customer Flexcellence:

 

We zijn flexibel en wendbaar om te kunnen inspelen op de behoeften van klanten: we doen de goede dingen.
We zijn excellent in de operationele uitvoering van onze dienstverlening: we doen de dingen goed.

Customer Intimacy

Het thuisgevoel van de huurder staat centraal: we handelen vanuit het belang van de huurder en woningcorporatie. Dit doet ROSA door het voortdurend afstemmen van haar dienstverlening op de wensen van de keten. Daarnaast speelt ROSA in op het thuisgevoel van huurders, via de hele keten, door:

 

 • Effectief proces voor huurder, woningcorporatie en ketenpartner.
 • Easy, ROSA is altijd snel en eenvoudig bereikbaar.
 • Enjoyable, buigen een ‘(ver)storing’ snel om in een ‘thuisgevoel’ voor de huurder.

Product Leadership

ICT ontwikkeling ondersteunt optimaal diverse NPO behoeftes in keten: van huurder, via woningcorporatie tot ketenpartner.

Operational Excellence

De operatie stuurt de integrale keten succesvol aan. Dit wordt mogelijk gemaakt door snelle, adequate en voorspelbare processen voor het faciliteren van advies, planning en uitvoering NPO, maar ook door de slimme ondersteuning met digitale tools en uitstekend opgeleide mensen. Wij gaan uit van huurdertevredenheid > 8,0 op basis van “Afspraak is afspraak”.

Afgehandelde calls
450000
Afgehandelde webreparaties
150000
Businesspartners
27
Woningen in beheer
100000

Onze diensten

Niet-planmatig onderhoud (NPO)

Het aannemen van een melding (intake), het beoordelen ervan, het inplannen van een monteur en het coördineren en bewaken van de voortgang: met de ROSA NPO Module regelt u het snel en eenvoudig. Meer hierover leest u op de pagina Over ons.

Data-analyse en rapportage

Het ROSA-platform en de ROSA-modules slaan alle contactmomenten met huurders op. Hierdoor hebt u toegang tot gedetailleerde informatie over de interacties met uw huurders. Indien gewenst, kunnen wij deze informatie analyseren en de resultaten daarvan rapporteren. Deze rapportages zijn zeer waardevol als basis voor sturing en beleidsvorming binnen uw organisatie.

Continue verbetering

Onze analyses en rapportages zijn aanleiding om mogelijke verbeteringen in de klantreis of het proces te identificeren. Samen met u formuleren wij de verbeteringen en de doelen die daarmee gerealiseerd moeten worden. Vervolgens richten we samen het juiste operationele beleid in en monitoren we de voortgang in de praktijk.

Bekijk meer diensten

Wat bieden wij nog meer?

Een goed gesprek

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek over een mogelijke samenwerking. Uiteraard onder het genot van een lekkere kop koffie of thee. Wij geven u graag een demonstratie van ons systeem en laten u kennismaken met onze betrokken medewerkers.

Maatwerk

Wilt u binnen uw eigen organisatie werken met ons systeem? Dat is uiteraard mogelijk. Hebt u andere specifieke wensen? Wij denken graag met u mee.

Koppeling met ERP

Wij kunnen ons systeem op elk ERP-pakket aansluiten en zorgen voor een integratie met uw operationele organisatie. Bij voorkeur maken wij gebruik van reeds bestaande oplossingen, zoals de DataRotonde. Indien u een andere voorkeur heeft komen wij hierover graag in gesprek.

Ons Team

Onze partners

De klanten van ROSA, woningcorporaties en ketenpartners, begeven zich in een markt die zich kenmerkt door huurders die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Woningcorporaties moeten voldoende passende sociale huurwoningen bieden in diverse wijken. Ze bieden duurzame huurwoningen aan zonder extra woonlasten voor de huurders en ook bieden zij goede randvoorwaarden en een gezonde bedrijfsvoering. De huurdertevredenheid wordt voor de woningcorporaties steeds belangrijker, de huurder wilt een “thuis”.

Om hierbij aan te sluiten gaat ROSA van het verkopen van een systeemoplossing naar het verkopen van duurzame klanttevredenheid en een thuisgevoel voor de huurders. Wij regisseren de intake, het afspraak plannen en aansturen van de actienemers in de gehele keten. Hierbij hoort ook het continue meten van de tevredenheid van onze klanten en betrokkenheid van onze medewerkers.

Woningcorporaties

Ketenpartners

Businesspartners