Publicaties

Reparatie & Onderhoud Service Afspraken

24Rosa stuurt Limburg Integraal op pad

24Rosa is ontstaan vanuit de praktijk. “Onze dagelijkse praktijk,” licht Jamaick Ruyters toe. Jamaick maakt deel uit van de directie van de Jac Ruyters Groep, een van de zeven ketenpartners die de afgelopen jaren het Niet Planmatig Onderhoud bij Wonen Limburg voor hun rekening namen. “Samen en met 24 Rosa onderzochten we hoe dat proces makkelijker, beter en slimmer kon worden georganiseerd, zonder dubbelingen.”Met de oplossing van 24Rosa werd een efficiënte en klantgerichte afhandeling van het totale NPO-proces ingericht, met als doel: One call does it all.      

De Jac Ruyters Groep is actief in Limburg en Zuidoost-Brabant, van Den Bosch tot Vaals. Met bouw en verbouw, renovatie en verduurzaming voor onderwijs en zorginstellingen, vastgoedbeheerders, woningcorporaties en de industrie. En met NPO. Dat laatste is de discipline van Jac Ruyters Limburg, dat het dagelijks onderhoud verzorgt. “Vooral voor de corporatiesector,” meldt Jamaick. “We werken voor nagenoeg alle woningcorporaties in Limburg. Daarvan is Wonen Limburg met meer dan 25.000 wooneenheden veruit de grootste.”

Jac Ruyters Limburg c.s.

Vanaf 1 januari 2023 heeft Wonen Limburg het onderhoud van de binnen- en buitenschil van haar woningen in de regio Roermond en Weert na een tender ondergebracht bij Limburg Integraal. In dit consortium werken de Jac Ruyters Groep, Maasveste Berben Bouw, Cuypers Kozijnen B.V. en Pex Dakbedekkingen B.V. nauw samen om telefonische reparatieverzoeken van bewoners zo snel en efficiënt mogelijk te verhelpen. Dat gebeurt via de tool van 24Rosa, die als een flexibele schil om het ERP-systeem van de corporatie en de consortiumpartners is gelegd. Jamaick: “In het verleden hadden we ons eigen backoffice en callcenter op kantoor. Maar als je zo’n 1.000 calls per maand binnenkrijgt, legt dat een enorme druk op een deel van je bedrijfsvoering dat eigenlijk niet je core business is. Al die reparatieverzoeken moeten immers worden geregistreerd, geanalyseerd, omgezet in actie en verwerkt in de administratie. Dat red je niet met een of twee medewerkers in je backoffice. Zeker niet als je elk telefoontje conform afspraak binnen 30 seconden wilt beantwoorden.”

“Duizend calls per maand …dat red je niet met een of twee medewerkers in je backoffice.”

Sneller, efficiënter, minder kans op fouten

Via 24Rosa verloopt het hele proces veel eenvoudiger en efficiënter, met minder kans op miscommunicatie en fouten. Een bewoner belt bijvoorbeeld om een lekkage te melden. Het heeft real-time inzage in de reparatiehistorie van het betreffende adres. Jamaick: “Via een uitgebreide beslisboom, die we samen met 24Rosa hebben ingevuld, wordt snel duidelijk wat er moet gebeuren. De bewoner maakt meteen een afspraak en de agent van 24ROSA plant de juiste monteur of een co-maker in en stuurt deze op pad, gewapend met alle benodigde informatie. Letterlijk ‘one call does it all’.”

Continu verbeteren

Uiteraard zorgt 24Rosa ervoor dat de systemen van Wonen Limburg en Limburg Integraal worden aangevuld met alle gegevens die nodig zijn voor de administratieve afhandeling. “Maar het genereert ook data die je bijvoorbeeld vertellen hoe vaak en waarover een complex- of wijkbeheerder belt,” besluit Jamaick. “Hoe vaak een bewoner belt met een vraag die indirect betrekking heeft op het reparatieproces. Of de stappen in de beslisboom wel tot een juiste diagnose leiden. Op basis van dergelijke inzichten en ervaringen worden het systeem en de samenwerking steeds verder geoptimaliseerd. Zodat het inderdaad steeds beter aansluit bij onze praktijk!”

24rosa-publicaties-ketensamenwerking-wonen-limburg
24rosa-publicaties-ketensamenwerking-wonen-limburg

24ROSA is NPO ketenregisseur op het gebied van huurdertevredenheid. Wij maken van niet planmatig onderhoud een duurzame tevredenheid. Ons doel is elke huurder een tevreden huurder. Wij doen er alles aan om het thuisgevoel overeind en betaalbaar te houden en schaarse vakmensen in één keer goed in te zetten.

Contact

© ROSA 2016-2024 | Alle rechten voorbehouden