Publicaties

Reparatie & Onderhoud Service Afspraken

Automated testing verhoogt betrouwbaarheid 

Innovatief is één van de kernwaarden van 24ROSA. We geven daar onder andere vorm aan door continu te streven naar verbetering van onze diensten. Een recente innovatie is de ontwikkeling van een nieuwe module binnen ons systeem, bekend als “Automated testing”. Deze module is ontwikkeld om de kwaliteit van onze intake te waarborgen. Hiermee geven we onze klanten zekerheid over de juiste werking van het systeem na een technische of functionele update.  

Wat doet de module? 

Technische en functionele updates zijn noodzakelijk om 24ROSA optimaal af te stemmen op de wensen van de klant. Met de nieuwe module wordt na een update gekeken of bijvoorbeeld de aanwezige data (woningcorporatie, postcode etc) juist is  en/of er ‘geen bugs’ in het proces zitten.   

Het systeem gebruikt hiervoor historische gegevens van eerder ingediende reparatieverzoeken. Door deze verzoeken automatisch opnieuw te verwerken, controleert het systeem of de nieuwe resultaten overeenkomen met de originele uitkomsten. Hiermee kunnen we eventuele problemen in onze processen snel identificeren en corrigeren. 

Hoe werkt het? 

De module werkt volgens een aantal logische stappen. 

  1. Toevoegen van Testcases: In de call-geschiedenis is een nieuwe functie toegevoegd waarmee onze collega’s, die over de juiste toegangsrechten beschikken, eenvoudig een historische call kunnen selecteren om als testcase te gebruiken. Hiermee testen we specifieke scenario’s die kritiek kunnen zijn voor het begrijpen van onze huidige prestaties. 
  1. Bevestiging van Testcase: Zodra een call geselecteerd is om als testcase te dienen, verschijnt er een pop-upvenster waarin om bevestiging wordt gevraagd. Dit venster toont belangrijke details van de call, zoals de woningcorporatie, ketenpartner, postcode en de aard van het reparatieverzoek. 
  1. Organisatie van Testgroepen: De module maakt het mogelijk om technische testgroepen te organiseren binnen het managementportaal. Elke testgroep kan worden aangepast om bepaalde type calls of specifieke woningcorporaties/ketenpartners te bevatten, waardoor we gerichte tests kunnen uitvoeren die relevant zijn voor specifieke behoeften. 
  1. Automatisch Testen: Het systeem voert automatisch de tests uit door de opgeslagen calls opnieuw te doorlopen onder dezelfde parameters als de originele cases. Het doel is om te bevestigen dat alle systemen correct functioneren na updates of wijzigingen en te verzekeren dat er geen nieuwe fouten zijn geïntroduceerd. 
  1. Vergelijking en Rapportage: Na het uitvoeren van de tests vergelijkt het systeem de nieuwe uitkomsten met de historische data. Verschillen worden gerapporteerd, waarmee onze ICT-ers en functioneel beheerders specifieke gebieden voor verbetering kunnen identificeren. Dit resulteert in snellere probleemoplossing en optimalisatie van onze dienstverlening. 

Wat zijn de verwachtingen? 

Momenteel wordt deze module getest. We verwachten de module volledig operationeel te hebben tegen het einde van het tweede kwartaal 2024. De module verbetert onze doorlooptijd van wijzigingen, verhoogt de nauwkeurigheid van onze dienstverlening en vergroot de betrouwbaarheid van het systeem.  

  

Wij zijn enthousiast over de potentie van deze technologische vooruitgang. Hiermee waarborgen we ook onze andere kernwaarden. Met oog voor resultaat en op een professionele wijze creëren wij, als avontuurlijke en unieke organisatie, vernieuwende oplossingen.  

24ROSA is NPO ketenregisseur op het gebied van huurdertevredenheid. Wij maken van niet planmatig onderhoud een duurzame tevredenheid. Ons doel is elke huurder een tevreden huurder. Wij doen er alles aan om het thuisgevoel overeind en betaalbaar te houden en schaarse vakmensen in één keer goed in te zetten.

Contact

© ROSA 2016-2024 | Alle rechten voorbehouden