Publicaties

Reparatie & Onderhoud Service Afspraken

De impact van 24ROSA voor partners

De Impact die 24ROSA heeft op haar businesspartners is op verschillende manieren aan te tonen. Eén daarvan is een reductie van faalkosten. Doordat we exact kunnen inzien voor welke reden een huurder contact opneemt, biedt onze module de oplossing om zeer gericht te verbeteren.

Een van onze opdrachtgevers had voor het starten met 24ROSA 23.000 huurdercontactmomenten per jaar betreffende dagelijks- en niet planmatig onderhoud. Op een woningbestand van 13.000 woningen en uitgaande van een gemiddelde van 1 reparatieverzoek per jaar per woning, betekent dit dat er 10.500 contactmomenten per jaar plaatsvonden die niet leiden tot een daadwerkelijke opdrachtbon.

De data toonde aan dat in 42% van deze gevallen door de huurder contact werd opgenomen omdat er:

  • onduidelijkheid in het proces was tussen de intake en het moment van uitvoeren of
  • onduidelijkheid was voor wat betreft de voorwaarden waar een huurder volgens haar huurovereenkomst recht op heeft.

Door deze contactmomenten tot op detailniveau inzichtelijk te maken, heeft de woningcorporatie, samen met haar partners in de keten, deze faalkosten binnen 18 maanden gereduceerd tot 8%. Een daling van 34% en een reductie van 3.500 contactmomenten! Deze reductie komt door een effectiever en efficiënter proces en heeft, naast een financiële impact door capaciteitsreductie in de gehele keten, als bijkomend voordeel een stijging van de KWH (Huurderwaardering) tot gevolg.

  • Toename huurdertevredenheid
  • Afname telefonische druk op de gehele keten
  • Afname faalkosten in het gehele proces

Dit noemen wij SAMEN succesvol veranderen zonder concessies te doen aan de belangen van de verschillende partijen.

24ROSA is NPO ketenregisseur op het gebied van huurdertevredenheid. Wij maken van niet planmatig onderhoud een duurzame tevredenheid. Ons doel is elke huurder een tevreden huurder. Wij doen er alles aan om het thuisgevoel overeind en betaalbaar te houden en schaarse vakmensen in één keer goed in te zetten.

Contact

© ROSA 2016-2024 | Alle rechten voorbehouden