Publicaties

Reparatie & Onderhoud Service Afspraken

Proces optimalisatie

Voor woningcorporaties en aannemers is het van groot belang dat het proces rondom het oplossen van dagelijks onderhoud zo snel, gemakkelijk en betrouwbaar mogelijk verloopt. Een efficiënt en effectief proces leidt tot lagere kosten en draagt bij aan de tevredenheid van huurders.

24ROSA is gespecialiseerd is in het optimaliseren van processen. We maken gebruik van digitale tools, RPA (robotica) en automatische koppelingen (API) om inefficiënte of dubbele handmatige handelingen in verschillende systemen te voorkomen.

Het primaire bronsysteem van de woningcorporatie is en blijft ten alle tijden het systeem waarbinnen alle informatie inzichtelijk dient te zijn.

Met de inzet van 24ROSA wordt geen systeem vervangen maar worden ook geen systemen gestapeld. De 24ROSA module geeft op een zeer laagdrempelige manier handvaten en tools aan eerstelijns medewerkers waarbij alle handelingen en genomen acties volledig geautomatiseerd worden verwerkt in het primaire bronsysteem.

Wij maken hierbinnen gebruik van Ketenstandaard, DICO, KOVRA en VERA standaarden en hebben tot op heden kunnen koppelen met alle systemen zowel bij woningcorporaties als bij ketenpartners. Op het moment dat de genoemde standaarden niet volledige ondersteunend zijn, wat we regelmatig aantreffen, vullen wij deze informatiestromen aan voorzien van de gewenste relevante informatie.

24rosa-publicaties-proces-optimalisatie
24rosa-publicaties-proces-optimalisatie

24ROSA is NPO ketenregisseur op het gebied van huurdertevredenheid. Wij maken van niet planmatig onderhoud een duurzame tevredenheid. Ons doel is elke huurder een tevreden huurder. Wij doen er alles aan om het thuisgevoel overeind en betaalbaar te houden en schaarse vakmensen in één keer goed in te zetten.

Contact

© ROSA 2016-2024 | Alle rechten voorbehouden