Publicaties

Reparatie & Onderhoud Service Afspraken

Wij geloven in elkaar helpen en steunen. Dat doen we lokaal!

Als onderdeel van ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, geloven we sterk in het ondersteunen van organisaties die een verschil maken in de levens van anderen. Stichting Made in Austroa is zo’n organisatie die op een positieve manier bijdraagt aan de omgeving of maatschappij. Daarom steunt 24ROSA dit jaar Stichting Made In Austroa. In dorpen en kernen besteedt deze organisatie bijzondere aandacht aan armoedebestrijding en participatie door minder draagkrachtigen, met name gericht op de gevolgen voor kinderen. In tegenstelling tot de landelijke initiatieven besteedt Stichting Made in Austroa aandacht aan deze doelgroep op lokaal niveau.

De instelling met ANBI-status draagt bij aan:

o       Schoolmaterialen;

o       kleding (tegoedbonnen of iets vergelijkbaars);

o       kinderen laten sporten;

o       verjaardagsfeest en -cadeau voor jarige kinderen;

o       cadeaus om mee te nemen naar verjaardagen;

o       Sinterklaas- en/of kerstcadeaus.

Daarnaast proberen zij bij te dragen aan het behoud van verenigingen, folklore en tradities. Belangrijke pijlers van onze samenleving.

Door onze steun dragen we een steentje bij aan vitalere, bruisende en levendige gemeenschappen die ons omringen. Meer weten over deze stichting? https://www.madeinaustroa.nl

24rosa-publicaties-elkaar-helpen-steunen
24rosa-publicaties-elkaar-helpen-steunen

24ROSA is NPO ketenregisseur op het gebied van huurdertevredenheid. Wij maken van niet planmatig onderhoud een duurzame tevredenheid. Ons doel is elke huurder een tevreden huurder. Wij doen er alles aan om het thuisgevoel overeind en betaalbaar te houden en schaarse vakmensen in één keer goed in te zetten.

Contact

© ROSA 2016-2024 | Alle rechten voorbehouden